אופנועים - דרגות רישוי

 

רישיון נהיגה – דרגה A2 – 125 סמ"ק ועד 14.6 כ"ס

גיל מינימלי למבחן עיוני 15.5
גיל מינימלי למבחן מעשי 16
גיל מינימלי ללימוד  16
גיל מינימלי לקבלת רישיון  16
מס' שיעורים מינימלי  15

מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 – רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי.

תנאים לקבלת הרישיון:

 למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים או אפוטרופוס.

  • יש להגיש בקשה לרישיון נהיגה חדש ("טופס ירוק", רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה.

 

הערות

 למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף

  • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף

 

מבחן שליטה – לדרגה A2

בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגה לדרגה A2, פטור ממבחן עיוני ופטור מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטה במגרש.

 

רישיון נהיגה – דרגה - A1 אופנוע עד 47.46 כוחות סוס

גיל מינימלי למבחן עיוני 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי  18
גיל מינימלי ללימוד  18
גיל מינימלי לקבלת רישיון 18
מס' שיעורים מינימלי 15 

 

הגדלת רישיון מקטנוע 125 סמ"ק לאופנוע דרגה A1 חייב ב-8 שיעורים לפחות ופטור ממבחן עיוני.

 

תנאים לקבלת הרישיון

  • יש להגיש בקשה לרישיון נהיגה חדש ("טופס ירוק", רש"ל18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה

 

הערות

  • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף

  • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 – רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי

רשאי לנהוג גם באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)

 

רישיון נהיגה – דרגה A - אופנוע שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס (אופנוע ללא הגבלה)

גיל מינימלי למבחן עיוני – פטור ממבחן עיוני
גיל מינימלי למבחן מעשי 21
גיל מינימלי ללימוד  18
גיל מינימלי לקבלת רישיון  21
מס' שיעורים מינימלי  8

 

תנאים לקבלת הרישיון

  • וותק של שנה בדרגה A1

  • בקשה לרישיון נהיגה חדש ("טופס ירוק", רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה.

 

הערות

רשאי לנהוג גם באופנוע להגשת עזרה ראשונה (בהיתר לפי תקנה 190)