Person with Crutches

רישיון נהיגה לבעלי מוגבלויות

בבית ספר גל-און מלמדים כבר עשרות שנים אנשים שנבצר מהם לנהוג בדרך הרגילה. רכבי הלימוד שלנו מצוידים במגוון של אמצעים מיוחדים ואביזרים מתקדמים המיועדים לשימושם של בעלי צרכים מיוחדים ונכים לצורך נהיגת המכונית.

האביזרים המותקנים ברכבי הלימוד שלנו:

  • מנגנון יד שמאלי

  • מנגנון יד ימני

  • גולה ימנית 

  • גולה שמאלית

  • גולת טבעת

  • פונקציות על הגולה

  • פונקציות על המנגנון

  • דוושת מאיץ שמאלית

בתהליך לימוד הנהיגה במצב של צורך מיוחד ו\או מוגבלות פיזית, מושם דגש על הצורך הספציפי של הנהג כפי שנקבע על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לימוד נהיגה לצרכים מיוחדים מתבצע הן עם אנשים בעלי רישיון נהיגה שהפכו למוגבלים פיזית מסיבה כלשהי לאחר שכבר היו נהגים בעלי רשיון ,והן עם אנשים מוגבלים פיזית חסרי רישיון נהיגה המעוניינים לנהוג. התקשרו אלינו לקבלת ייעוץ והדרכה בנושא לימוד נהיגה המותאם לנכים והכנה למבחן נהיגה כנדרש.