1.JPG

משאית C1

בבית ספר גלאון בהנהלת עוזי רצון מלמדים עשרות שנים מגוון רחב של רישיונות ובכללם דרגה רישיון למשאית קלה עד 12 טון.

הלימוד מתבצע על ידי מיטב המורים בעלי ניסיון רב שנים ובהדרכה סבלנית המובילה להצלחה מהירה.

משאית C1

רישיון נהיגה - דרגה C1

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג.

גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 17.5
גיל מינימלי ללימוד - 17
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18


מס' שיעורים מינימלי - 32.

 

מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה B חייב ב-20 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

  • מילוי טופס מקוון: "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" (הכולל מילוי הצהרה רפואית), ביצוע בדיקות ראייה יחד עם הפקת תמונה לרישייון הנהיגה.

  • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע

4.JPG