Car Front

רכב פרטי ידני / אוטומט

בבית ספר גלאון עשרות מורים אשר ינעימו את לימוד הנהיגה עבורכם ויובילו אותכם בבטחה לרישיון הנהיגה המבוקש. הרכבים חדישים ומסוגים שונים.

רישיון נהיגה - דרגה B

סוג רישיון: רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, רשאי להסיע עד 8 נוסעים פרט לנהג, גם כאשר גורר נגרר במשקל עד 1500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16 שנים ו-9 חודשים
גיל מינימלי ללימוד - 16 שנים ושישה חודשים
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16 שנים ו-9 חודשים
מס' שיעורים מינימלי - 28

תנאים לקבלת הרישיון

  • מילוי טופס מקוון: "בקשה להוצאת רישיון נהיגה" (הכולל מילוי הצהרה רפואית), ביצוע בדיקות ראייה יחד עם הפקת תמונה לרישייון הנהיגה.

  • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם

  • ברכב האמור בתקנה (6) 179 למעט טרקטור ומלגזה.

  • בטרקטור משא.

  • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בלימודי מלגזה + מבחן והיתר.

מתאים לסוגי רכב N1, M1, O1

הערות

  • נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב ליווי"

  • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש

Car Dashboard